Wim CORSTJENS

 

Wim CORSTJENS studeerde rechten aan de VUB te Brussel en behaalde aldaar het diploma van licenciaat in de rechten in 1994, waarna hij zijn stage heeft aangevat als advocaat bij de balie te Turnhout.

In augustus 2002 associeerde hij met Tom DILLEN en zo ontstond Advocatenassociatie CORSTJENS & DILLEN, met kantoor gevestigd te 2440 GEEL, Gasthuisstraat 31 A.

In oktober 2009 opende CORSTJENS & DILLEN hun tweede kantoor gevestigd te Antwerpen, Desguinlei 68.

Wim CORSTJENS richt zich bij voorkeur op materies inzake burgerlijk recht, waaronder het personen- en familierecht, overeenkomsten en verbintenissen, verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsproblematieken.

Hij fungeert als plaatsvervangend Vrederechter te Geel en dit sinds de oprichting van het Vredegerecht Kanton Geel.

E-mail: info@dillenadvocaten.be