Administratieve medewerkers

Voor de ondersteunende administratieve taken kan CORSTJENS & DILLEN rekenen op een team van gemotiveerde medewerksters.

Dit team bestaat uit Veronique OCKFEN, Evy THOELEN, Judith SWOLFS, Jessie BERVOETS en Tiffany BOEXSTAENS.

Zij staan in voor het onthaal aan de balie, het beantwoorden van telefonische oproepen, het uittypen van dictaat, de boekhouding, het klassement en andere administratieve taken.