CVBA ADVOCATENASSOCIATIE CORSTJENS & DILLEN werd in augustus 2002 opgericht door  advocaten Wim CORSTJENS en Tom DILLEN.

Het kantoor werd initieel opgestart met vestiging te 2440 GEEL, Gasthuisstraat 31a bestaande uit 2 advocaten en 1 bediende.

Sindsdien kende CORSTJENS & DILLEN een gestage groei en het kantoor telt actueel 6 advocaten en 4 administratieve medewerkers.

In 2009 opende CORSTJENS & DILLEN een tweede kantoor te ANTWERPEN aan de Desguinlei 68.

Dit kantoor werd recent na 7 jaar grotendeels verlaten en vervangen door een bijkomende vestiging te NIJLEN, August Hermansplein 1/1.

Omwille van de geografisch verspreide kantoorvestigingen kan zo kort mogelijk aangesloten worden bij de wensen van het cliënteel.

CORSTJENS & DILLEN garandeert het cliënteel bij de behandeling van de dossiers een integrale aanpak waarbij getracht wordt op een zo eenvoudig mogelijke wijze soms ingewikkelde procedures toe te lichten.

CORSTJENS & DILLEN gaat er prat op bij de behandeling van diverse dossiers en procedures steeds in het belang van het cliënteel te handelen en daarbij op basis van de aanwezige elementen in een dossier steeds de meest voordelige en optimale resultaten na te streven.

Daarvoor worden steeds alle nuttige en noodzakelijke middelen en diensten ingezet en bestaat de grootste zorg erin, naast een optimale kwaliteit van de dienstverlening, dat het cliënteel vanaf het begin en gedurende het ganse verloop van de behandeling van zijn of haar dossier stipt en nauwgezet op de hoogte wordt gehouden.

In de mate van het mogelijke en in zoverre aangewezen zal het kantoor trachten oplossingen buiten procedure aan te reiken en/of tot een eerbaar compromis te komen, dit evenwel steeds in samenspraak en in nauw overleg met de cliënt.